Loading...

Иван Петров

Иван Петров

Услугата, която получих от Експорт Хамали, беше изключителна. Екипът беше своевременен, оборудван с всички необходими инструменти и демонстрира висока степен на професионализъм. Всички мои вещи бяха транспортирани без каквито и да е било повреди. Давам оценка 5/5, Благодаря!